Domů

Podpořené projekty

Projekt 

Zvýšení úrovně digitalizace ve společnosti ACER-C.S., spol. s r.o. je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je podpora digitální transformace společnosti ACER - C.S., spol. s r.o., a to prostřednictvím pořízení a zavedení specializovaných pokročilých nevýrobních technologií, které umožní společnosti zajistit výrazný posun v její digitální úrovni a kybernetické bezpečnosti. V rámci projektu dojde k zavedení internetového prodeje, elektronického podepisování dokumentů, digitalizaci docházkového systému, posílení zabezpečení společnosti a zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Odkaz ke stažení:

https://www.agentura-api.org/cs/metodika/povinna-publicita/

Evropská unie

Ministerstvo průmyslu a obchodu


Projekt
Digitální transformace ve společnosti ACER - C.S., spol. s r.o. v návaznosti na Průmysl 4.0
je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost ACER - C.S., spol. s r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která podniká v oblasti opracování a úpravy dřevomateriálů podle požadavků zákazníka.

Projekt „Digitální transformace ve společnosti ACER -C.S., spol. s r.o. v návaznosti na Průmysl 4.0“ je zaměřen na pořízení vysoce sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti.

Cílem projektu je zefektivnění řízení a plánování společnosti – jednak pro vnitřní potřeby (např. úspory času při přípravě výroby, eliminace chybovosti, úspora materiálu, hospodaření s energiemi) a zároveň ve vztahu k vnějšímu okolí (komunikace se zákazníky) na základě využití nejmodernějších nástrojů komunikace, sběru a analýzy dat. Dále pak rozšíření výrobních kapacit  a tím související posílení konkurenceschopnosti společnosti.


Evropská unie
Ministerstvo průmyslu a obchodu


Projekt
Investice do Technologií ve společnosti ACER - C.S., spol. s r.o.
je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě realizace projektu byly pořízeny nové technologie pro rozšíření a zefektivnění výroby a manipulace s produkty. Nové technologie je rozdělena na 4 technologické celky:

  • velkoplošná dělící pila
  • vysokozdvižné vozíky
  • zvedací plošina
  • regálový systém

Investice do nových strojů a zařízení umožní nabízet nové produkty a uspokojit rostoucí a náročnější poptávku zákazníků. Realizace projektu přispěje k rozvoji společnosti a upevnění postavení na trhu.


Evropská unie
Ministerstvo průmyslu a obchodu


Projekt
Nákup nových strojů k zvýšení efektivity výroby firmy ACER
je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě realizace projektu byly nakoupeny nová moderní technologická zařízení.

  • CNC nářezové centrum
  • CNC kolíkovací a vrtací centrum
  • vysokozdvižný vozík
  • regálový systém

Evropská unie
Ministerstvo průmyslu a obchodu


Projekt
Rozvoj a inovace nářezového centra
je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě realizace projektu byla nakoupena velkoplošná dělící pila se softwarovým rozhraním.


Evropská unie
Ministerstvo průmyslu a obchodu


Domů